Boken kommer

Midt-Buskerud bibliotek Modum har inngått et samarbeid med Modum frivilligentral.. Dette går ut på at biblioteket 1 gang pr. mnd plukker ut bøker, låner ut og pakker disse ned. Frivillige fra frivilligsentralen henter poser/esker med bøker og kjører disse rundt til de som har bestilt dem. De henter også bøkene inn igjen. Har du ønske om spesielle bøker kan du ringe biblioteket på tlf. 32 78 94 23

Aldersgruppe: For alle

Har du lyst til å være med på denne ordningen, kontakt Midt-Buskerud bibliotek Modum tlf. 32 78 94 23 eller Modum frivilligsentral tlf. 951 74 474 slik at du får et påmeldingsskjema. Det er gratis å motta bøker, men du må være bosatt i Modum kommune for å kunne delta i ordningen.

Neste Boken kommer

Dato Kl. Tittel Sted
Man 05.04 Boken kommer
Man 03.05 Boken kommer
Man 07.06 Boken kommer
Man 05.07 Boken kommer

Sosiale media

2021 © Modum frivilligsentral